• header.jpg
  • header2.jpg

Uitvoering

Hoe goed de voorbereidingen ook zijn geweest, alles valt of staat met de juiste uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Daardoor is dit een hele belangrijke fase in het gehele proces, die nauwlettend gevolgd moet worden om een goed resultaat te behalen. PastoorsBouw voert daarom in deze fase de volgende werkzaamheden uit:

Advisering:

De advisering eindigd niet wanneer de bouw start. Veelal komen er tijdens de uitvoering vraagstukken, waarbij in een eerder stadium niet over is nagedacht.

Werkvoorbereiding:

Wanneer de aannemer de bouwwerkzaamheden uitvoert, dient deze voldoende gegevens ter beschikking te hebben om alles uit te voeren. De vergunning- of bestektekeningen zijn veelal ontoereikend om hier alle gegevens vanaf te halen. Daarom begeleiden wij aannemers met het vervaardigen van werkvoorbereidingstukken (werktekeningen, hoeveelhedenstaten e.d.).

Toezicht:

 Om te controleren of dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd, houden wij toezicht op de bouwplaats zelf. Hierbij kunnen wij als deskundige partij onze opdrachtgevers toezicht op de kwaliteit van de uitgevoerde bouwwerkzaamheden. Denk hierbij onder andere aan:

  • Bouwtechnische controles (Bouwbesluit, ventilatie, daglicht, energie e.d.)
  • Constructieve controles (wapening, staalprofielen, houten balken, e.d.)
  • Brandpreventieve controles (brandafdichtingen, brandscheidignen, rookmelders e.d) 
  • Kwaliteitscontroles (materiaalgebruik, stucwerk, schilderwerk, vloerafwerkingen, kleuren e.d.) 

beeld logo

Contact

PastoorsBouw


Heeskesacker 11-27
6546 JB Nijmegen
info@pastoorsbouw.nl